Trở về danh mục

+Tôi chính chủ cần bán cắt lỗ căn hộ 124m2 giá ngoại giao 1,7 tỷ - CC Tứ Hiệp Plaza

10 Tháng 2 2019, 12:24

Thái Bình, Ngọc Liễn

Giá 14 VND

Thêm vào mục yêu thích

quảng cáo +tôi chính chủ cần bán cắt lỗ căn hộ 124m2 giá ngoại giao 1,7 tỷ - cc tứ hiệp plaza

Condition

New

Privat person / Business

Privat person

Dự án Tứ hiệp Plaza vẫn hấp dẫn vào dịp cuối năm - ưu đãi lớn

quảng cáo +tôi chính chủ cần bán cắt lỗ căn hộ 124m2 giá ngoại giao 1,7 tỷ - cc tứ hiệp plazaquảng cáo +tôi chính chủ cần bán cắt lỗ căn hộ 124m2 giá ngoại giao 1,7 tỷ - cc tứ hiệp plazaquảng cáo +tôi chính chủ cần bán cắt lỗ căn hộ 124m2 giá ngoại giao 1,7 tỷ - cc tứ hiệp plazaquảng cáo +tôi chính chủ cần bán cắt lỗ căn hộ 124m2 giá ngoại giao 1,7 tỷ - cc tứ hiệp plazaquảng cáo +tôi chính chủ cần bán cắt lỗ căn hộ 124m2 giá ngoại giao 1,7 tỷ - cc tứ hiệp plazaquảng cáo +tôi chính chủ cần bán cắt lỗ căn hộ 124m2 giá ngoại giao 1,7 tỷ - cc tứ hiệp plaza

26861

4

Nguyn Quang Cng
Nguyn Quang Cng
trực tuyến 1 tuần trước

Đã đăng ký

5 Tháng 12 2018

Gửi

Gửi

Bình luận

Bình luận: 0

Để lại bình luận của bạn tại đây

Tin nhắn quá ngắn, hãy viết thêm nhiều từ hơn

Hoàn tất