Trở về danh mục

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN SỰ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA TÍN TUYỂN DỤNG 2 VỊ TRÍ LƯƠNG 10 TRIỆU TRÊN THÁNG 1. N

28 Tháng 8 2020, 10:26

Hà B?c T?nh, Làng Tên

Giá 1 VND

Thêm vào mục yêu thích

quảng cáo thông báo tuyển nhân sự - công ty cổ phần địa tín tuyển dụng 2 vị trí lương 10 triệu trên tháng 1. n

Condition

New

Privat person / Business

Privat person

THÔNG BÁO TUYỂN NHÂN SỰ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA TÍN TUYỂN DỤNG 2 VỊ TRÍ LƯƠNG 10 TRIỆU TRÊN THÁNG

1. Nhân viên tuyển dụng

33312

90

Ha Phan Phan
Ha Phan Phan
trực tuyến 1 năm trước

Đã đăng ký

5 Tháng 12 2018

Gửi

Gửi

Bình luận

Để lại bình luận của bạn tại đây

Tin nhắn quá ngắn, hãy viết thêm nhiều từ hơn

Hoàn tất

Bình luận: 0