Trở về danh mục

Chỉ 10. 6 tỷ, nhà Vũ Trong Phụng, Thanh Xuân, 75 m2, mặt tiền 5. 5 mét, ô tô tránh, làm văn phòng

7 Tháng 7 2019, 3:54

Quảng Ninh, Ðồng Và

Giá 1 VND

Thêm vào mục yêu thích

quảng cáo chỉ 10.6 tỷ, nhà vũ trong phụng, thanh xuân, 75 m2, mặt tiền 5.5 mét, ô tô tránh, làm văn phòng

Condition

New

Privat person / Business

Privat person

http://minhland.vn/chi-106-ty-nha-vu-trong-phung-thanh-xuan-75-m2-mat-tien-55-met-o-to-tr/

27517

26

Minh Land Bs
Minh Land Bs
trực tuyến 1 tháng trước

Đã đăng ký

6 Tháng 12 2018

Gửi

Gửi

Bình luận

Để lại bình luận của bạn tại đây

Tin nhắn quá ngắn, hãy viết thêm nhiều từ hơn

Hoàn tất

Bình luận: 0