Tuyển dụng

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

  • Phóng viên Video
  • Phóng viên tin Giải Trí
  • Phóng viên tin Sức khỏe

    NỘP HỒ SƠ:

  • CV ghi rõ TIÊU ĐỀ EMAIL THEO MẪU SAU: Họ tên – Vị trí tuyển dụng – Nơi làm việc – Nguồn biết thông tin, vui lòng gửi về info@laptuc.com
  • Các CV không ghi đúng tiêu đề sẽ được coi là không hợp lệ

Nổi bật: