Nguyễn Thị Doan

Buổi sáng, Ủy ban thường vụ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau khi danh sách bầu ba chức danh này được thông qua, các đại biểu sẽ bỏ phiếu kín để bầu người thay thế cho Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Chánh...2 năm trước

Tìm chúng tôi trên Facebook

loading...