cờ hó

Bất tỉnh nhân sự vẫn được nhận quà nhé, lũ bạn cờ hó không quên bạn đâu =((( Thế này là thế nào, giam lỏng nhau à? Hít thế này đã đủ tỉnh táo đi tăng 2 chưa? Cứ như tự nhiên như ở nhà thế này đây! Giờ ta lóe sáng rực rỡ luôn! Con gái thì phải biết giữ mình chứ, bao nhiêu năm giữ hình tượng giờ thành công cốc… Ôi thần linh ơi, thế này là đủ biết lũ bạn của khổ chủ thế nào rồi đấy! Chiến tích của “thánh bợm rượu”. Đây là minh...1 năm trước

Tìm chúng tôi trên Facebook

loading...